Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

fredag 6 juli 2012

Fördelning i portföljen


Dags att uppdatera hur fördelningen ser ut i portföljen igen. Var i mars som jag senast uppdaterade grafen ovan. Har hänt en del. Bland annat har ett pytteinnehav tillkommit i Angler som en följd av att Betsson delade ut bolaget. Nokia fortsätter att minska och H&M är åter största innehavet sett till värde. Tycker fördelningen är ganska bra mellan bolagen. Eventuellt skulle jag önska att Industrivärden kunde inta en lite större del av portföljen på sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar