Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

fredag 14 juni 2013

Ratos emission fulltecknad

Ratos låter idag meddela att bolagets emission av preferensaktier är fulltecknad. Totalt har 6000 investerare av olika art tilldelats preferensaktier och Ratos ser emissionen som lyckad. Totalt får man in 1452 Mkr.

Jag själv valde aldrig att gå in och ansöka om att erhålla preferensaktier. Dock tror jag att det kan vara bra för mig som aktieägare i Ratos om bolaget kan förvalta pengarna väl och förränta dem på ett ordentligt sätt. Framtiden får utvisa detta och det blir intressant att se hur man använder sig av pengarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar