Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

söndag 21 februari 2016

Aktiefördelning


Fördelningen i portföljen ser ut enligt ovan för tillfället. H&M består fortsatt som en stor dominant och övriga innehav står tillsammans för ca 50 % av portföljens totala värde. Jag önskar att utöka antalet bolag på sikt, så att jag når ca 10 bolag. Detta för att om möjligt minska risken och sprida mina innehav över fler branscher.

Upplever att jag får tydligare bild av fördelningen i portföljen genom att göra diagram av det hela. Totalt värde på portföljen: 97093 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar