Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

tisdag 13 augusti 2013

Fördelningen i portföljen 130813Fördelningen i portföljen bolagen emellan ser ut som ovan. Grafen är baserad på värdet på aktierna/totalsumma i portföljen. Sedan förra grafen har det skett en rejäl omfördelning. Främst består detta i att Tele2 under våren genomförde en försäljning och utdelning av den ryska verksamheten. Värdet på Tele2 har därmed sjunkit och H&M har tagit över som största innehav i portföljen. Industrivärden har jag ökat i under perioden.

Just nu tycker jag att fördelningen mellan bolagen känns relativt balanserad faktiskt. Det finns ännu plats för fler bolag om det skulle bli intressant. Angler Gaming är knappt mätbart och således bara ett bihang i portföljen. En rest från Betsson som är för lågt värderad för att vara värd att betala courtage för att bli av med. Den nackdel jag kan se är att H&M kanske har lite väl stor dominans även om jag kan leva med den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar