Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

torsdag 15 augusti 2013

Ratos rapport

Idag presenterade Ratos sin delårsrapport för perioden januari-juni 2013. Bolaget har haft problem med sjunkande vinster som främst berott på att flera av bolagen inom Ratos har gått dåligt. Idag kan man dock se en viss ljusning i rapporten och VD Campbells tycker utvecklingen går åt rätt håll.

Jag är försiktigt positiv till Ratos framöver. Genom preferensaktierna som man gett ut har man en mer flexibel lösning för finansiering till att köpa bolag. Dessutom verkar man börja få bukt med lönsamhetsproblemen i innehaven vilket är glädjande. Fortsätter man på liknande sätt och konjunkturen fortsätter att förbättras finns chans att Ratos kommer tillbaka. Dock måste man sälja bolag också och fortsätta göra exitvinster.

Kursen stiger försiktigt nu på morgonen. Jag överväger att köpa en post då mitt GAV är högt och jag ser en chans att öka på relativt bra nivåer.

Mer om delårsrapporten finns här: http://www.ratos.se/sv/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar