Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

söndag 29 mars 2015

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring

Regeringen väljer alltså att höja skatten på ISK och kapitalförsäkring. Skattesatserna har nått väldigt låga nivåer och självklart ser då nuvarande regering en möjlighet att kompensera med att ändra på hur man räknar fram skattesatsen. Sen att det beror på låga statslåneräntor, det spelar tydligen mindre roll.

Jag har sett kommentarer om att detta vore något bra då det jämnar ut det stora gapet mellan traditionell kapitalbeskattning och ISK/KF. Men nej, jag köper det inte. Bättre hade väl då varit att sänka skatten på det traditionella.

Okej, detta steg är kanske inte det största. Men den stora risken ligger i att man från regeringshåll ser möjlighet att fortsätta öka på skatteuttaget från dessa sparformer vilket oroar mig! Låt oss hoppas att så inte blir fallet. Risken är då att man i ett läge där statslåneräntan stiger väljer att inte ändra tillbaka på hur schablonen räknas fram och då får vi se riktigt förhöjda skatteuttag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar