Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

måndag 1 januari 2018

Mål för 2018

Årets första dag är här och det är nu hög tid att sätta upp 2018 års mål. Föregående års mål uppnåddes bara delvis - om än att jag är väldigt nöjd med att det totala sparandet ökade och att mitt totala kapital är större än någonsin.

Jag har hur som helst kommit fram till följande mål för året. De följer nedan med en kommentar till varje mål om hur jag har tänkt. För mig är det viktigt att det inte blir ett målkalas utan att antalet mål hålls på en rimlig nivå.

Mål 1: Totalt beräknat överskott ska vid årets slut uppgå till 645 000 kronor. 
I detta mål räknar jag med att ha ett månatligt överskott om ca 9500 kr vilket på årsbasis blir 114 000 kronor. Det är ett mål som ligger i paritet med vad jag lyckades med i år vilket känns rimligt att anta att jag bör klara även under kommande året. Det kan dock bli tufft sett till att jag vet att det är några stora utgifter som väntar som jag måste prioritera.
Vid eventuella uppvärderingar av t.ex. bostadsrätt eller kolonistuga ska målet självfallet anpassas utifrån detta och höjas.

Mål 2: Sätta av minst 50 % av årlig löneförhöjning till sparande
Samma mål som för 2017. Jag tycker det är rimligt att en del av en lönehöjning alltid går till sparande. Annars är risken stor att man konsumerar mer och bara utökar sina utgifter.

Mål 3: Öka buffertsparande
I dagsläget har min buffert för vardagliga händelser sjunkit något och ligger på en lite för låg nivå. Under året vill jag öka denna buffert. Jag har inte satt någon siffra på detta mål men jag vill se en ökning.

Jag nöjer mig så för det kommande året. Tre hyfsat bra mål att arbeta mot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar