torsdag 5 januari 2023

Kort uppdatering

Bloggen har varit vilande ett längre tag. Det har hänt otroligt mycket i vår omvärld. Kriget bröt ut i Ukraina. Inflationen har ökat och räntorna har stigit mycket på kort tid. Arbetet har tagit mycket tid och fokus har legat på annat än just bloggandet. 

Aktiemässigt så ligger många av mina innehav på rejäla minus. Ingen större fara då jag inte behöver sälja just nu. Fyllt på lite i vissa innehav under nedgången och sparar månadsvis (om än en lägre summa just nu än tidigare). 

Amorteringarna på bolånen löper på med 2 %. Vi har nu nått en belåningsgrad under 70 % vilket ändå känns som en trygghet i tider av stigande räntor och sjunkande bostadspriser. Vi har valt att bibehålla samma amorteringstakt trots att vi nu rent "lagmässigt" kan gå ner till 1% amortering. Däremot så går det ju en del pengar ändå till räntor och ökade kostnader för mat/energi. 

För första gången på många år har jag fått ränta på ett sparkonto. Inte illa även om det rör sig om små summor! 

Önskar er ett fint 2023. Förhoppningsvis återkommer lusten att blogga och följa upp med tabeller och rena siffror. Det ser inte så bra ut just nu - men det vänder så småningom! Jag sitter still i båten helt enkelt.