torsdag 19 juli 2012

Tele2 och Nokia

Kvartalsrapporterna duggar tätt dessa dagar. Två bolag i min portfölj var det dags för idag. Tele2 och Nokia. Det mest intressanta är Tele2 där jag har mest placerat kapital. Man nådde inte upp till förväntningarna men på det hela taget tycker jag att rapporten var positiv. Bra tillväxt av kunder vilket bådar gott för framtiden! Marknaderna verkar ha delat bilden jag har eftersom kursen steg med 3,76% under dagens handel. Mitt senaste lilla köp i Tele2 vid en kurs av 104,30 har slagit väl ut hittills. Teleoperatörerna är kanske inte de mest spännande av bolag men skapar en stabilitet både kurs- och utdelningsmässigt som passar bra som en grund enligt mitt tycke.

Nokia slog de otroligt låga förväntningarna. Förlusterna är enorma men ändå steg kursen med 12% idag till följd av rapporten. Jag ropar då inte hej, ser min lilla post i Nokia som ett rent chansspel i dagsläget.

För övrigt kan noteras att ett annat av portföljbolagen, nämligen Ratos, har gått bra de senaste dagarna. Glädjande.

tisdag 10 juli 2012

Investor relations

En av de saker jag som aktieägare uppskattar mycket hos aktiebolag är om de har en bra relation med sina aktieägare. För mig innebär det kontinuerlig information om bolaget och sådant som påverkar mitt aktieägande. Ratos upplever jag ha en bra relation med sina aktieägare. Man kan lätt få information via mail vid pressmeddelanden och rapporterna gås igenom på webben där VD brukar intervjuas i en video.

Jag efterlyser dock än bättre kommunikation med aktieägarna. Faktum är att jag kan tycka att man borde uppskatta sina ägare på fler plan än bara genom avkastning. Vissa bolag, dock väldigt väldigt få, erbjuder aktieägare rabatt på bolagets produkter eller tjänster. Detta borde vara mycket mer utbrett! Många aktieägare är trogna sina bolag även på ett privat plan, men skulle man som aktieägare få förmånligare erbjudanden skulle den relationen kunna stärkas ytterligare. Varför inte t.ex. ett bättre abonnemang hos mobiloperatörer för de som äger t.ex. minst 500 aktier i bolagen?

Givetvis är inte alla bolag lämpade för den här formen av relation. Ett bolag som Sandvik kanske jag som privatperson inte kan få så mycket av i form av erbjudanden. Sådana bolag borde istället satsa på t.ex. bolagsstämmorna som är ett utmärkt sätt att visa att man bryr sig om sina ägare. Sandviks stämmor har jag för övrigt hört ska vara ganska bra.

Jag ser fram mot fler bolag som gör det till en grej att sköta relationen med sina aktieägare väl! Avkastningen ska givetvis vara prio ett, det är ju därför man äger aktier. Men kan relationen vara god samtidigt borgar det för långsiktigt ägande.

fredag 6 juli 2012

Fördelning i portföljen


Dags att uppdatera hur fördelningen ser ut i portföljen igen. Var i mars som jag senast uppdaterade grafen ovan. Har hänt en del. Bland annat har ett pytteinnehav tillkommit i Angler som en följd av att Betsson delade ut bolaget. Nokia fortsätter att minska och H&M är åter största innehavet sett till värde. Tycker fördelningen är ganska bra mellan bolagen. Eventuellt skulle jag önska att Industrivärden kunde inta en lite större del av portföljen på sikt.