söndag 29 maj 2016

Lyfter in Diös fastigheter i portföljen

I veckan som gick valde jag att utöka portföljen med ännu ett innehav, nämligen Diös fastigheter. Jag köpte en liten startpost i bolaget men ser att jag på sikt ska öka upp innehavet. Fastighetsbolaget ser fint ut och har växt bra under lång tid.

Jag gillar att bolaget håller till i norra delarna av Sverige och satsar på orter där det råder tillväxt. Känns bra och seriöst. Bolaget har också en tendens att över tid öka utdelningen vilket jag ser som positivt. Senaste utdelningen var på 2,85 kronor per aktie och min inköpskurs blev 61,25 kr/aktie. Ger skaplig direktavkastning ändå om utdelningen bibehålls.

Nu ser min totala fördelning i portföljen ut som nedan:


H&M andel av portföljen krymper enligt plan successivt för att vikta om portföljen till bättre balans. I och med det nya innehavet upplever jag att riskerna också sprids lite mer även om portföljen sedan tidigare också innehåller ett annat fastighetsbolag. Men det finns ändå plats att utöka portföljen med fler bolag på sikt, vilket ju är roligt.

fredag 13 maj 2016

Utdelningar från NP3-fastigheter och H&M

Klicka för större bild!
Ytterligare några utdelningar har landat på kontot de senaste dagarna. De kommer från NP3-fastigheter och H&M. Fyllde på investeringskontot lite och det känns bra att utdelningarna landar där utan att skattas just nu. Ännu har jag inte tagit något beslut var jag ska återinvestera utdelningarna. Väntar också på utdelningen från Tele2 som ska landa på kontot i slutet av maj månad. Utdelningen där är 5,35 kr per aktie så där väntar också en dryg tusenlapp.

måndag 2 maj 2016

Aktuell fördelning i ISK

ISK per 2016-05-02

Med jämna mellanrum brukar jag presentera hur fördelningen i aktieportföljen ser ut. Denna gång har jag också tagit med mitt lilla innehav i Avanza Zero. Tycker det bör framgå även fondinnehavet i ISK:n. Tanken är att successivt också öka andelen indexsparande. 

Övriga förändringar sedan förra gången är att H&M är något mindre av totala andelen samtidigt som köpen i NP3 ökat denna andelen. Ännu har jag inte tagit in fler bolag, vilket mest beror på att jag upplever många bolag som "dyra" just nu.