lördag 30 december 2017

Målutvärdering 2017

Året har nått sitt slut och det är dags att se över de mål som sattes upp i början av året. Jag har länge haft vetskap om att några av målen troligen inte kommer att nås - men det är bra lärdomar framåt. Att sätta rimliga mål som faktiskt också går att nå. Dock ska det ju också finnas en utmaning i dem. Nåväl, såhär har det gått - mål för mål:

1. Medelöverskott per månad om 10 000 kronor
Resultat: Ej uppnått
Det genomsnittliga överskottet per månad har vid årets slut uppgått till 9572 kr per månad. Det saknas således 500 kr per månad för att nå till målet. Det är framförallt årets sista månader som dragit ner resultatet på helheten. 


2. Sätt av minst 50 % ev. löneförhöjning per månad till sparande
Resultat: Uppnått

Månadssparandet har under året ökat med minst 50 % av min löneförhöjning. 

3. Totalt överskott om 545 000 kronor vid årsskiftet.
Resultat: 
Ej uppnått
531 800 kronor landade resultatet på. En bra bit under uppsatt mål. H&Ms kursfall i slutet av året motsvarar en stor del av beloppet som saknas. En förklaring men jag är inte nöjd med att det ser ut som det gör. Målet var högt satt och nu räckte det tyvärr inte hela vägen fram i år. 

4. Minska H&M:s andel av totala portföljen
Resultat: 
Uppnått
Delvis beroende av kursfallet men även genom att jag aktivt inte ökat mitt innehav mer i H&M utan koncentrerat ökning till övriga innehav. Har ökat en del i H&M också men den totala andelen är lägre vilket känns bra. Viktigt med en balanserad portfölj med god riskspridning. 

5. Börja att mer aktivt följa sparkvot/månad
Resultat: 
Ej uppnått
Detta är inte ett mål jag har prioriterat. Främst utifrån tidsaspekten och att behovet inte varit så stort. Jag har följt min sparplan och det är det viktigaste. Ett mål jag nog skrotar framåt - ev. kan jag ta upp detta om tid ges och jag tycker det känns motiverat. Nu sparar jag ungefär samma summa varje månad vilket skulle göra att måttets utfall blir ungefär detsamma månad för månad. 

Jag återkommer med mål för 2018! Jag ska tänka igenom nogsamt vilka målsättningar jag ska ha så att de blir rimliga och att jag förhoppningsvis i december nästa år kan skriva "Uppnått" på fler än jag kunde göra detta år. 

Tillgångar och skulder december 2017


Årets sista månad summeras ovan. En ofantligt svag månad där jag bara kan skatta mig lycklig att det totala överskottet faktiskt ökat. Detta beror dock framförallt på fortsatt högt sparande i kombination med amorteringar. Aktierna på börsen har sjunkit rejält i värde och där är H&M dragloket nedåt. Inte mycket har gått bolagets väg den senaste tiden och många analytiker har satt sälj på bolaget. Nåväl - ett plus är ett plus även om det gått en hel del pengar förlorade denna månad. Månadens dåliga resultat kommer också göra att flera av årets mål inte kommer att uppnås. Detta får jag återkomma till. Det viktiga nu är att fortsätta på den inslagna vägen - att tänka långsiktigt och spara enligt lagd plan! Börsen går upp och börsen går ner - jag tror stenhårt på att köpa, behålla, återinvestera och spara regelbundet. Nu får vi se hur 2018 utvecklar sig. Spännande! 

Klicka för större bild

fredag 29 december 2017

Återköpt Tele2 - lärdomar

Idag valde jag att återköpa en del av Tele2. Jag känner att jag har gjort ett klassiskt "amatörmisstag" vad gäller bolaget. Tidigare i år så kom de med en riktigt bra rapport. Aktien steg fint och jag tänkte att nu var det ändå dags att plocka hem vinsten (helt tvärsemot principen köp och behåll som jag gillar). Sagt och gjort - sålde vid en kurs på ca 95 kronor.

Sedan dess har kursen gått uppåt och var ett tag över 105 kronor. Jag har gått och grämt mig över detta. Varför säljer jag ett bolag som har en positiv trend? Varför behåller jag inte bolag jag tror på över lång tid så som jag hade planerat?

Nåväl, nu har kursen backat en smula men jag ser fortsatt positivt på bolaget och köper tillbaka det på 100,8 kr per aktie. Lärdomar kommer att dras av denna affär och det stärker min tro om att behålla bolag jag verkligen tror på och inte lockas av kortsiktighet i vinsthemtagning. Förhoppningsvis kan jag fortsätta utöka mitt innehav i Tele2 under tid framåt. Känns skönt att bolaget är åter i portföljen!

fredag 1 december 2017

Tillgångar och skulder november 2017


Denna månad blir det ett betydligt blygsammare resultat jämfört med de två föregående månaderna. Börsen har varit sur och nedgången i bland annat H&M och Skanska har fortsatt vilket påverkat min portfölj en hel del. Men ibland blir det så och så länge mitt totala överskott ökar varje månad är detta positivt på den stora bilden. Skulderna minskar ju successivt vilket också det är väldigt viktigt för att det långsiktigt ska kunna växa. 

Nu ser vi fram mot december och förhoppningsvis en bra börsmånad. 

Klicka för större bild