torsdag 31 december 2015

Tillgångar/skulder december 2015 - Gott nytt år!


Först och främst önskar jag er ett riktigt gott nytt sparår! Det har blivit dags att summera december månad, vill ni se hur jag nått mina mål 2015 finns detta i inlägg nedanför. 

Månaden har varit stark. Mycket beroende på en extralön från ett sidojobb jag har. Där kunde jag sätta av bra med pengar. För övrigt gick ju börsen ned en del i början av december så det känns av. Utan extralön hade ökningen bara varit ca 3000 kronor. 

Klicka för större bild!

Något som jag känner är värt att fira är att jag nu på totalt överskott överstiger 250K! Det känns inte så tokigt. ISK närmar sig 100K med sina 97K vilket också är bra. Jag fortsätter fundera vidare på eventuella värdejusteringar på bostadsrätt och kolonistuga, men tycker det är svårt! Om jag ska göra en justering så får det ske utan att det räknas med i "ökning sedan föreg. månad" etc. då det annars blir missvisande.

Kan också passa på att avslöja att jag har initierat en förändring som kommer påverka lånebilden. Återkommer till detta i ett speciellt inlägg när allt är på plats. 


onsdag 30 december 2015

Målsättningar 2016!

Följande mål kommer jag att arbeta för att uppnå under 2016:

1. Medelöverskott om 7000 kronor per månad
Målet beror till viss del på möjligheter att arbeta extra. Därav viss försiktighet även om jag lyckades bra 2015 där medel blev ca 8800 kr/mån. Dock känns 7K helt rimligt.

2. Totalt överskott ska uppgå till minst 350 000 390 000 (160401) kronor 31 dec. 2016
Upplever att detta är ett högt satt mål utifrån att bokslutet för året förväntas hamna kring dryga 250K i totalt överskott. Dock ska det vara fullt möjligt.

3. Öka månadssparandet till 5500 kronor per månad exkl. amorteringar. 
I dagsläget ligger detta på 4500 kronor vilket jag stegvis under året planerar öka upp till 5500 kronor per månad. Utöver detta ska amorteringar ske på de lån som finns enligt tidigare lagd plan.

4. Utöka portföljen med minst 2 nya bolag
För att sprida riskerna behöver jag ta in fler bolag i portföljen. Vilka det handlar om är svårt att säga i dagsläget då mycket är högt värderat. Något investmentbolag känns lockande för balansens skull.

Stoppar där. Det är inte bra om det blir målkalas av det hela heller. Ser hellre att jag har få men bra mål än många som blir svåra att nå. Ser med glädje fram mot ett nytt spännande investerings- och sparår!

tisdag 29 december 2015

Målutvärdering 2015

Det har blivit dags att summera året som gått och se hur väl jag nått mina mål för året som jag satte upp i slutet av december 2014.

Mål 1: Öka månadssparandet med 500 kronor per månad. Automatisk överföring när lönen kommer. Sammanlagt blir detta nu 3000 kronor per månad. 1000 kr av dessa går till buffertkonto som ej är medräknat här på bloggen. Det ökade sparandet om 500 kronor läggs in i ISK för kommande aktieköp.

Utfall: Uppfyllt. Målet är med råge uppnått. I takt med att året har gått har jag ökat månadssparandet och uppnår i dagsläget 4500 kronor per månad, varav 1000 kr av dessa går till buffertkontot.

Mål 2: Fortsätta amortera lån enligt tidigare lagd plan, dvs. 1000 kr/mån på bolånet, ca 300 kr/mån på CSN-lånet samt 1666 kr/mån på lånet hos ICA-banken. Eventuellt kommer jag öka amorteringen på ICA-lånet för att snabbare betala av detta då det har relativt hög ränta.

Utfall: Uppfyllt. Jag har följt amorteringsplanen och dessutom kunnat amortera 10K extra på lånet hos ICA-banken under året vilket känns bra.

Mål 3: Öka månatligt överskott till i snitt 5000 kr. (tillgångar - skulder)

Utfall: Uppfyllt. Medelökning per månad (januari - november) har varit 8872 kronor. December ser lovande ut så målet är med råge uppfyllt vilket känns väldigt roligt. Här är jag faktiskt förvånad över hur bra det gått då jag tänkte att detta skulle vara det svåraste målet att uppnå. Dock har extraarbete bidragit till extra sparande, så det har ju hjälpt till.

Mål 4: Öka mitt totala överskott (tillgångar - skulder) till över 205 000 kronor till slutet av nästa år.

Utfall: Uppfyllt. Även om december inte summerats i skrivande stund kan jag med glädje se att målet är uppfyllt. Det totala överskottet beräknas landa på strax över 250 000 kronor. Här sattes nog målet lite väl snålt.

Mål 5: Strama åt utgiftssidan.

Utfall: Inte uppfyllt. Detta mål har jag svårt att utvärdera då jag inte följt kostnaderna per månad på ett så detaljerat sätt. Dock är magkänslan att jag har ungefär lika kostnader som tidigare även om vissa åtgärder vidtagits i form av att säga upp olika tidningar, abonnemang etc. Jag bedömer dock att jag skulle kunna gör betydligt mer på detta område! Målet var dessutom luddigt formulerat vilket jag får ta till mig framåt.

Nu börjar arbetet med att sätta upp nya, realistiska, mål för år 2016. Jag återkommer i senare inlägg med dessa då jag satt ner foten. Hoppas ni också lyckats bra med era mål ni satte upp för 2015?

tisdag 22 december 2015

Önskar er en riktigt god jul!

Vill passa på att önska er alla som följer bloggen en riktigt god jul. Det är några dagar kvar till julafton men jag hoppas att ni är klara med julklappar och har förberett det som förberedas kan. Jag själv ligger ganska bra i fas i år vilket känns skönt. Jag ska vara ledig några veckor och börjar arbeta igen den 7 januari. Välbehövligt då jag inte varit ledig sedan sommarsemestern i juni/juli. Jag återkommer i mellandagarna med målavstämning för år 2015 samt nya målsättningar in i 2016.

söndag 20 december 2015

Nytt jobb och extrajobb

Kan nu presentera en glädjande nyhet som ska kunna stärka upp mitt sparande ytterligare framöver. Jag har i dagarna fått ett "nytt" jobb. Det jobb jag har idag har varit en projektanställning men tjänsten har sedan permanentats och skruvats om lite. Jag sökte såklart tjänsten då jag trivs superbra med mina arbetsuppgifter. Nu är det alltså klart att tjänsten kommer att bli min. Känns väldigt bra! Så själva jobbet är inte så nytt, även om tjänsten får ny beteckning. 

Lönemässigt så går jag upp ca en tusenlapp. Det som är mest positivt för egen del är dock att de lönedelar som tidigare varit s.k. tillägg nu bakas in i min grundlön. På det viset blir det säkrare då tillägg alltid kan dras tillbaka vid förändringar, en grundlön är ju svårare att ändra. Jag ska även ingå i 2016 års lönerevision så där tillkommer nog någon hundralapp med. Jag hamnade över medellön när man jämför med andra med liknande tjänster vilket också känns bra. 

Som lite grädde på moset så har jag även fått chansen att även denna termin arbeta extra som "lärare". Denna termin blev det tid som motsvarar ca 8500 kr netto. Detta utbetalas nu i december och planen är att skicka merparten av dessa pengar till mitt ISK för framtida aktieköp. Jag har även fått förfrågan om att göra detta extraarbete även nästkommande termin, så där säkras en liten extrainkomst även under år 2016. 

Jag ska nu fundera över hur jag ska justera mitt månadssparande framöver. Jag borde öka det med någon hundralapp i och med den höjda lönen. Annars är risken stor att de nya pengarna konsumeras eller används felaktigt. 

lördag 12 december 2015

Intervju med NP3:s VD Andreas NelvigFick tips om denna intervju som Olle Qvarnström gjort i november med NP3:s VD Andreas Nelvig. Jag upplever att han ger ett mycket bra intryck och ser som aktieägare fram mot kommande års utveckling i bolaget.

lördag 5 december 2015

Förändringar i portföljen


Har gjort en del justeringar i portföljen den senaste tiden. Pricer är avvecklat då jag inte ser hur bolaget ska kunna växa framöver. Det går alldeles för trögt framåt. Istället har jag valt att öka i Np3-fastigheter och H&M.

Np3-fastigheter tycks vara inne på fortsatt tillväxt och man köper flera olika fastigheter. Då jag har dem på nära håll kan jag också rent konkret se hur de utvecklar och sköter om fastigheterna vilket för mig blir en trygghet även om det bara säger en liten del av bolaget som helhet. Långsiktigt case som får läggas i byrålådan men tas fram å kikas på ibland hur det går.

H&M börjar ta upp lite väl stor del i portföljen. Så efter detta köp får det nog bli en paus i H&M-köpandet. Dock ser jag ju otroligt positivt på H&M även framåt då deras tillväxt är fortsatt stark och lönsamheten tycks god. Dessutom bra utdelning vilket jag ju tycker om. Skulle en nedgång komma ska jag aldrig säga aldrig vad avser köp.

Det finns plats att ta in ytterligare bolag i portföljen. Det vore till och med bra med större diversifiering. Problemet är att jag i dagsläget har svårt att finna bolag med rimliga värderingar att gå in i. Några tips?