torsdag 15 augusti 2013

Ratos rapport

Idag presenterade Ratos sin delårsrapport för perioden januari-juni 2013. Bolaget har haft problem med sjunkande vinster som främst berott på att flera av bolagen inom Ratos har gått dåligt. Idag kan man dock se en viss ljusning i rapporten och VD Campbells tycker utvecklingen går åt rätt håll.

Jag är försiktigt positiv till Ratos framöver. Genom preferensaktierna som man gett ut har man en mer flexibel lösning för finansiering till att köpa bolag. Dessutom verkar man börja få bukt med lönsamhetsproblemen i innehaven vilket är glädjande. Fortsätter man på liknande sätt och konjunkturen fortsätter att förbättras finns chans att Ratos kommer tillbaka. Dock måste man sälja bolag också och fortsätta göra exitvinster.

Kursen stiger försiktigt nu på morgonen. Jag överväger att köpa en post då mitt GAV är högt och jag ser en chans att öka på relativt bra nivåer.

Mer om delårsrapporten finns här: http://www.ratos.se/sv/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/ 

onsdag 14 augusti 2013

Lönedialog

Så var det dags för årets "lönedialog". Det är dock ingen dialog inom offentlig verksamhet. Det handlar snarare om en monolog där man går in och får veta vilken löneförhöjning man ska få. Att påverka sin lön är i princip omöjligt. De som gör ett bra jobb får ett uns mer än de som inte når upp till alla mål. Således har man inte mycket för att anstränga sig, rent lönemässigt. Dock vill då i alla fall jag göra ett bra jobb och utvecklas inom det jag arbetar inom.

Jag fick en av de högsta höjningarna vilket känns bra ändå, även om summan i sig är relativt dålig. Höjningen blev 750 kronor per månad. Spannet låg mellan 300-900 kronor i månaden för yrkesgruppen på min arbetsplats.

Således har en sjuksköterska som läst i 3 år samt varit yrkesverksam i 4 år 24 450 kronor per månad i bruttolön. Ni kanske förstår att miljonen låter vänta på sig.

tisdag 13 augusti 2013

Fördelningen i portföljen 130813Fördelningen i portföljen bolagen emellan ser ut som ovan. Grafen är baserad på värdet på aktierna/totalsumma i portföljen. Sedan förra grafen har det skett en rejäl omfördelning. Främst består detta i att Tele2 under våren genomförde en försäljning och utdelning av den ryska verksamheten. Värdet på Tele2 har därmed sjunkit och H&M har tagit över som största innehav i portföljen. Industrivärden har jag ökat i under perioden.

Just nu tycker jag att fördelningen mellan bolagen känns relativt balanserad faktiskt. Det finns ännu plats för fler bolag om det skulle bli intressant. Angler Gaming är knappt mätbart och således bara ett bihang i portföljen. En rest från Betsson som är för lågt värderad för att vara värd att betala courtage för att bli av med. Den nackdel jag kan se är att H&M kanske har lite väl stor dominans även om jag kan leva med den.

måndag 12 augusti 2013

Stora Enso skär ner

Det är tråkiga nyheter som kommer från Stora Enso idag om att man säger upp personal vid bruken i Fors och Skoghall. Stora delar av min släkt arbetar på bruket i Fors utanför Avesta vilket känns beklämmande när de vill säga upp 130 av 650 tjänster. Orsaken är kostnadsökningar enligt ledningen för Stora Enso. Samtidigt vill man behålla samma produktionskapacitet och uppger att bruket är ett "bra" bruk. Jag har svårt att se ekvationen gå ihop.

Kvartalsekonomin kan ibland göra sig påmind med hårda slag som drabbar närstående i form av varsel och neddragningar. Jag kan förstå på ett plan, men samtidigt inte när känslorna kommer med in i bilden.

Jag hoppas att Stora Enso vågar SATSA på sina bruk framöver också. Är det kvalitativa bruk som de säger bör man lägga investeringar även på hemmaplan och inte bara i Kina och Asien. Projekt som Stora Enso hittills inte lyckats speciellt väl med. Får bruken inte investeringar kommer man inte kunna leverera samma vinster som man gör idag. För Stora Enso Fors är lönsamt! Å ja, kan man effektivisera en verksamhet utan att förlora i lönsamhet så absolut, då kan man dra ner. Dock tror jag man tar i för mycket denna gång vilket kan slå tillbaka i form av sämre kvalité och sjunkande vinster.

fredag 9 augusti 2013

H&M ännu störst

Flera medier publicerar idag artiklar kring vilka bolag som är största på börsen. H&M ligger fortfarande på första plats men man betonar att bankerna knappar in. Jag är glad över att vara en del av H&M och tror som jag tidigare skrivit på dem även framöver.

Vilka är framtidens storbolag? Det är en fråga man kan fundera över och knäcker man den kan fina vinster vänta. Synd bara att det är så svårt att sia om framtiden. Det finns en rad förhoppningsbolag på de mindre börslistorna. Några som vågar sig på en gissning?