Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

fredag 17 augusti 2012

Ratos hänger inte riktigt med

Det ser mörkare ut för Ratos som lämnade rapport idag. Man går totalt med förlust för det andra kvartalet. Dock tror sig VD Campbell se lite ljusare på det andra halvåret. Vissa av innehaven tynger mer än andra och det känns som att man behöver göra vissa strukturella förändringar inom dessa bolag för att få lönsamhet i verksamheterna igen.

Tillsvidare avvaktar jag och ser vad som sker med kursen för Ratos. Idag var det ett fall och jag misstänker att kursen kan fortsätta vandra nedåt en del tills dess att något mer positivt kommer. Campbell betonar också hur svårbedömt konjunkturläget i världen är. Svårare än det var tidigare i år och redan då ville man på Ratos inte säga så mycket annat än att det just var en osäker tid framöver. Å det är ju något som åtminstone lär stämma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar