Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

onsdag 27 mars 2013

Förtroende för ledningen i bolag

En av mina viktigaste ståndpunkter vad gäller mina investeringar är att majoriteten av dem ska ske på mycket lång sikt. Det är lättare sagt än gjort men jag tror starkt på idén. Dock finns det tillfällen då detta måste omprövas och så har skett i några av mina innehav under resans gång såhär långt. Det jag tänker främst på är Nokia som åkte ur portföljen, lite med tanken "rädda det som räddas kan". Anledningen var i slutändan relativt enkel och stavas förtroende. När någon upprepade gånger säger att en viss telefon eller system ska vända allt och det visar sig falskt blir jag skeptisk. Visst, vad ska de säga? Men de måste också leva upp till vad de lovar.

Det går egentligen inte att förklara vikten av att man som aktieägare känner ett förtroende för ett bolags ledning. De ska förvalta mina investerade pengar och skapa avkastning på dem. Det är de som ska säkra utdelning, tillväxt och framtida vinster. Allt som gynnar mig som aktieägare i slutändan. Det är egentligen lite förvånande hur lite man vet om ledningen i de bolag man har. Detta borde vara en större faktor när man väljer att plocka in ett bolag i portföljen och vill satsa på det över lång tid.

När ska man då göra sig av med bolaget? Förtroendekriser kan drabba alla ledningar om man fattat dåliga beslut. Jag kan visst ge dem en chans att återfå förtroendet. Men upprepas flera dåliga beslut på rad som gör att jag förlorar pengar väljer jag hellre att hoppa av, ta förlusten och byta till något annat bolag där jag känner att det finns en kompetent ledning som fattar kloka beslut. Kompetens är också en viktig del av förtroendet.

Bra kvalitetsbolag måste värna vilka de rekryterar till sina ledningar och välja dessa med mycket god omsorg. Är ett bolag framgångsrisk måste nya personer kunna behålla samma anda och föra bolaget vidare i en liknande utveckling. Det skapar trygghet för mig som aktieägare. Ett bra exempel är Susanna Campbell som tog över VD-rollen i Ratos efter att ha arbetat inom bolaget länge. Bolaget har förvisso haft det tufft ett tag men mitt långsiktiga förtroende för ledningen finns kvar.

Hur ser ni på förtroende?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar