tisdag 19 juni 2012

Tålamod till max

Jag har börjat ställa in mig på att oroligheterna i Europa kommer att pågå under en mycket lång tid. Mellan 5-10 år säger vissa experter och det är väl någonstans där jag själv hamnar. Det är då ens tålamod ställs på prov. Att se kurserna stiga lite för att sedan sjunka ännu mer. Att se alla ens innehav i stort sett stå på minus förutom några undantag. Det är då det gäller att påminna sig om att man kan göra de största vinsterna på lång sikt om man köper när kurserna faller. Men som sagt, då måste man vara långsiktig och dessutom lyckas pricka in bolag som står pall för oroligheterna och eventuell djup lågkonjunktur. De flesta bolagen i min portfölj tror jag är sådana bolag. Möjligen Nokia som är undantaget, men det beror på en rad andra faktorer också som jag tidigare diskuterat. Jag kommer i alla fall att fortsätta köpa på regelbunden basis även om kurserna går ner. Jag tror det kommer löna sig på lång sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar