onsdag 8 december 2010

Angående sparande

I en debattartikel i tidningen Dagens nyheter den 13 november skriver Länsförsäkringars VD Sture Dunér om svenskarnas sparande. Eller snarare bristen av detsamma. Länsförsäkringar genomförde en undersökning för någon månad sedan där 1000 personer tillfrågades i sparfrågor. I den framkommer enligt debattartikeln att tre av tio svenskar har en sparbuffert på mindre än 19000 kronor samt att 10% inte har någon form av sparbuffert alls. Enligt Sture Dunér finns viljan och ett visst intresse att spara mer, men det saknas enligt honom incitament. Detta låga sparande tillsammans med en hög belåning ger en skör privatekonomi enligt Dunér. Han föreslår en större debatt kring sparandefrågor men presenterar även en modell där man kan göra skatteavdrag på sparande. Det kommande investerarkontot är en bit på vägen enl. honom, men han anser det finns betydligt mer att göra.

Hela artikeln finns att läsa genom att klicka här.

Som en kommentar till debattartikeln kan jag säga att jag i det stora håller med. Folk i allmänhet verkar inte speciellt intresserade av sparande och investeringar. Tar man upp frågan om privatekonomi på jobbet t.ex. så är det inte någon som är villig att diskutera sparande. Detta varierar väl såklart på vilken bransch man är verksam inom, men i många branscher tror jag det råder ett brett ointresse. Man får sin lön, man betalar av sina lån och nödvändiga kostnader och spenderar sedan resterande på konsumtion. Allt vanligare blir också att man tar krediter för konsumtionsköp. Rent korkat för de allra flesta.

Sen att det saknas incitament...visst, till viss del kanske man kan förbättra för sparande med diverse skattelättnader etc. Men ett incitament med sparande är ju att slippa krediter, onödiga lån och att bygga upp en rejäl buffert / förmögenhet som leder till en stor frihet om den hanteras rätt. Det borde vara incitament nog. Frågan är varför det inte är tillräckligt?

Så ja, jag välkomnar debatten kring sparande och investering. Det är då i alla fall för min del en intressant debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar