Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

lördag 28 januari 2012

Ratos VD-byte

Källa: Ratos.se
Arne Karlsson får en förändrad position inom Ratos fick vi veta i veckan. VD posten ersätts av Susanna Campbell som arbetat på Ratos sedan 2003. Jag tror det kan bli bra och jag är glad över att man rekryterar VD:n från de egna leden. Då finns det mycket som talar för att "kulturen" inom bolaget kan leva vidare. Att Karlsson blir ordförande borgar också för att man inte byter väg. Aktien sjönk på beskedet men jag  känner mig inte speciellt oroad. Verksamheten bygger dessutom på så mycket mer än en enskild person vilket tycks glömmas ibland.

Dessutom bra att fler bolag får kvinnliga verkställande direktörer. Jämställdhet är bra på alla plan i ett samhälle och börsbolagen har långt kvar i den frågan. Dock tror jag bolagen har mycket att tjäna på att ha styrelser som är blandade både i fråga om kön men även ålder och etnicitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar