Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

torsdag 12 september 2013

Ny design på bloggen!

Efter flera år med samma design var det dags att göra några justeringar av bloggens utseende. Det som ändrats är att:

  • Färgschemat är ändrat till en mörkare variant. 
  • Högerspalten skiljs bättre åt från inläggen med hjälp av olika bakgrunder
  • Texten är tänkt att vara lättläst och tydlig i förhållande till bakgrund. Både i inlägg och på övriga sidan. 
  • Bakgrunden är ändrad.
  • Ny "header". 
  • Annonser från Google Adsense mellan inlägg.
Relativt små ändringar alltså. Jag hoppas det ska vara till det bättre. Om någon upplever något som mer otydligt eller upptäcker fel tas kommentarer tacksamt mot. Bloggen är testad i Google Chrome. Förhoppningsvis fungerar den väl i även övriga webläsare. 2 kommentarer: